Tây Du Ký hài: Ngộ Không rơi lệ vì học

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Trong suốt quá trình đi lấy kinh thì đây là lần thứ hai Ngộ Không phải rơi lệ.

Tây Du Ký hài: Ngộ Không rơi lệ vì học - 1

Tây Du Ký hài: Ngộ Không rơi lệ vì học - 2

Tây Du Ký hài: Ngộ Không rơi lệ vì học - 3

Tây Du Ký hài: Ngộ Không rơi lệ vì học - 4

Tiết học đầu tiên...

Tây Du Ký hài: Ngộ Không rơi lệ vì học - 5

Tây Du Ký hài: Ngộ Không rơi lệ vì học - 6

Tây Du Ký hài: Ngộ Không rơi lệ vì học - 7

Tây Du Ký hài: Ngộ Không rơi lệ vì học - 8

Chia sẻ
(Khám phá)
Tây Du Ký hài Xem thêm
Báo lỗi nội dung