Tây Du Ký hài: Ngộ Không rơi lệ vì học

Thứ Tư, ngày 06/02/2013 16:00 PM (GMT+7)

Trong suốt quá trình đi lấy kinh thì đây là lần thứ hai Ngộ Không phải rơi lệ.

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài: Ngộ Không rơi lệ vì học - 1

Tây Du Ký hài: Ngộ Không rơi lệ vì học - 2

Tây Du Ký hài: Ngộ Không rơi lệ vì học - 3

Tây Du Ký hài: Ngộ Không rơi lệ vì học - 4

Tiết học đầu tiên...

Tây Du Ký hài: Ngộ Không rơi lệ vì học - 5

Tây Du Ký hài: Ngộ Không rơi lệ vì học - 6

Tây Du Ký hài: Ngộ Không rơi lệ vì học - 7

Tây Du Ký hài: Ngộ Không rơi lệ vì học - 8

(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài
Báo lỗi nội dung