Tây Du Ký hài: Bát Giới bị "ném đá"

Thứ Tư, ngày 24/04/2013 13:39 PM (GMT+7)

Chỉ vì tội hay đi ghẹo gái mà Bát Giới phải nhận biết bao nhiêu gạch đá của chị em.

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài: Bát Giới bị "ném đá" - 1

Tây Du Ký hài: Bát Giới bị "ném đá" - 2

Tây Du Ký hài: Bát Giới bị "ném đá" - 3

Tây Du Ký hài: Bát Giới bị "ném đá" - 4

Chiều hôm ấy

Tây Du Ký hài: Bát Giới bị "ném đá" - 5

Tây Du Ký hài: Bát Giới bị "ném đá" - 6

Tây Du Ký hài: Bát Giới bị "ném đá" - 7

Tây Du Ký hài: Bát Giới bị "ném đá" - 8

(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài