Tây Du Ký hài: Đặc sản đặc biệt

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Bí tiền nên Bát Giới đi bán "đặc sản", thiên hạ tò mò thử để rồi... ngất xỉu!!!

Tây Du Ký hài: Đặc sản đặc biệt - 1

Tây Du Ký hài: Đặc sản đặc biệt - 2

Tây Du Ký hài: Đặc sản đặc biệt - 3

Tây Du Ký hài: Đặc sản đặc biệt - 4

Tây Du Ký hài: Đặc sản đặc biệt - 5

Một hôm, Sa Tăng ra chợ mua chảo.

Tây Du Ký hài: Đặc sản đặc biệt - 6

Tây Du Ký hài: Đặc sản đặc biệt - 7

Tây Du Ký hài: Đặc sản đặc biệt - 8 

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Tây Du Ký hài Xem thêm
Báo lỗi nội dung