Tây Du Ký hài: Đẹp trai là tội lớn

Thứ Năm, ngày 25/04/2013 09:18 AM (GMT+7)

Đẹp trai là điều tốt nhưng nếu lọt vào tay yêu quái thì điều này thật bất lợi.

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài: Đẹp trai là tội lớn - 1

Tây Du Ký hài: Đẹp trai là tội lớn - 2

Tây Du Ký hài: Đẹp trai là tội lớn - 3

Tây Du Ký hài: Đẹp trai là tội lớn - 4

Trong trận chiến với Hồng Hài Nhi.

Tây Du Ký hài: Đẹp trai là tội lớn - 5

Tây Du Ký hài: Đẹp trai là tội lớn - 6

Tây Du Ký hài: Đẹp trai là tội lớn - 7

Tây Du Ký hài: Đẹp trai là tội lớn - 8

(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài