Tây Du Ký hài: Yêu quái mỹ nhân

Thứ Bảy, ngày 27/04/2013 07:21 AM (GMT+7)

Trong trường hợp gặp yêu quái mỹ nhân chớ vội dùng gậy mà nên dùng cái... đầu.

Sự kiện:

Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài: Yêu quái mỹ nhân - 1

Tây Du Ký hài: Yêu quái mỹ nhân - 2

Tây Du Ký hài: Yêu quái mỹ nhân - 3

Tây Du Ký hài: Yêu quái mỹ nhân - 4

lần thứ 2

Tây Du Ký hài: Yêu quái mỹ nhân - 5

Tây Du Ký hài: Yêu quái mỹ nhân - 6

Tây Du Ký hài: Yêu quái mỹ nhân - 7

Tây Du Ký hài: Yêu quái mỹ nhân - 8

(Khám phá)

sự kiện Tây Du Ký hài