Thư gửi fan cuồng!

Thư gửi fan cuồng! Mình cũng ở độ tuổi như các bạn, cũng nông nổi, bốc đồng và còn rất nhiều sai lầm.