Cá diếc bổ tỳ vị, tiêu viêm

Cá diếc bổ tỳ vị, tiêu viêm Cá nước ngọt có nhiều loại được sử dụng làm thuốc chữa bệnh, trong đó có cá diếc đã được Đông y dùng từ rất...

Thuốc chữa bệnh từ nhựa cây

Thuốc chữa bệnh từ nhựa cây Nhựa lấy từ thân cây bồ đề vào mùa hạ thu, nhựa hứng được từ lá lô hội, nhựa từ thân cây sung, nhựa được trích...