Nguồn: http://danviet.vn/2-my-nhan-cua-phim-vtv-khoe-dang-voi-ao-tam-5020201612592721.htm

Theo Nhã Phong (Dân Việt)

sự kiện Phong cách thời trang của SAO