"Tóe lửa" sới chọi chim

"Tóe lửa" sới chọi chim Hai "đấu sỹ" lao vào nhau, tung đòn hiểm hóc, dùng mỏ nhọn mổ thẳng vào những chỗ hiểm như đầu, mắt.