26 tuổi đã có 7 tỷ đồng tiết kiệm và đây là cách cô gái kiếm tiền

Sự kiện: Kinh Doanh

Không chỉ vậy, cô kiếm thêm tiền bằng làm thêm. Ví dụ như cô đăng ký tham gia đi bộ với ứng dụng trên mạng. Mỗi tuần đi bộ hai lần và kiếm được 2400 USD/năm (55 triệu đồng/năm). Số tiền này được dùng đầu tư cổ phiếu. 

Nguồn: http://danviet.vn/26-tuoi-da-co-7-ty-dong-tiet-kiem-va-day-la-cach-co-gai-kiem-tien-502020361014...

Theo Nghi Dung (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh Doanh