Vụ chặt cây: HN yêu cầu kỷ luật lãnh đạo Sở Xây dựng

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo Sở trong vụ chặt hạ cây xanh.

Như tin đã đưa, ngày 19.5, Thanh tra TP Hà Nội chính thức công bố kết luận thanh tra Đề án cải tạo, thay thế cây xanh trên một số tuyến phố, gây bức xúc dư luận thời gian qua.

Sau kết luận trên, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành công văn chỉ đạo giám đốc một số sở, ngành liên quan và chủ tịch UBND các quận xử lý sau thanh tra việc cải tạo, thay thế cây xanh một số tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Vụ chặt cây: HN yêu cầu kỷ luật lãnh đạo Sở Xây dựng - 1

Chủ tịch UBND Hà Nội yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo Sở  

Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo Chủ tịch, các phó chủ tịch, ủy viên UBND Thành phố theo lĩnh vực được phân công, khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong việc cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn Thành phố đã nêu tại kết luận thanh tra.

Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo UBND Thành phố, lãnh đạo Sở Xây dựng và các tổ chức, cá nhân liên quan theo thẩm quyền, xong trước ngày 30.6.2015.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng khắc phục những tồn tại, thiếu sót nêu trong kết luận thanh tra. Kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo Sở và cá nhân, đơn vị trực thuộc để xảy ra những tồn tại, hạn chế, thiếu sót đã nêu tại kết luận thanh tra; báo cáo UBND Thành phố trước ngày 15.6.2015.

Giám đốc Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung kiểm tra, rà soát, đánh giá lại tất cả các khâu, các tiêu chí, cũng như biện pháp, cách thức tổ chức thực hiện trong thời gian qua; khảo sát, đánh giá lại toàn bộ cây hai bên tuyến đường trên địa bàn các quận, lập hồ sơ chi tiết, đánh giá, phân loại theo tiêu chí xác định;

Kịp thời điều chỉnh biện pháp, cách làm không phù hợp; khắc phục những tồn tại, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện. Thông tin đầy đủ, công khai minh bạch; xây dựng quy chế tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân.

Trên cơ sở đó, báo cáo đề xuất UBND Thành phố xem xét, điều chỉnh Đề án cải tạo, thay thế cây xanh đô thị hai bên đường Hà Nội giai đoạn năm 2014 -2015; thời gian báo cáo trước ngày 30.7.2015.

Chủ tịch UBND Thành phố giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường quản lý chặt chẽ cây xanh đô thị theo quy định.

Chỉ đạo trồng cây hai bên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh theo quy hoạch, đảm bảo cây trồng xanh tốt, góp phần cải thiện môi trường và cảnh quan đô thị. Chi phí phát sinh do đơn vị tài trợ chịu trách nhiệm thực hiện, không sử dụng tiền ngân sách.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận và các đơn vị liên quan khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót nêu trong Kết luận Thanh tra; xử lý trách nhiệm tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 15.6.2015.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức tiến hành kiểm kê gỗ, củi trong kho, khẩn trương đấu giá theo quy định; rà soát lại đơn giá một số hạng mục liên quan đến việc cải tạo, thay thế cây xanh, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định trước 30.7.2015.

Sở Nội vụ phối hợp với thanh tra Thành phố tham mưu, đề xuất UBND Thành phố xử lý nghiêm theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra tồn tại, hạn chế, thiếu sót nêu trong Kết luận thanh tra.

Chia sẻ
Theo D. Tùng (Danviet.vn)
Chặt hạ và thay thế 6.700 cây ở Hà Nội Xem thêm
Báo lỗi nội dung