Tuần làm việc thứ 2 Kỳ họp Quốc hội "đặc biệt": Bà Lê Thị Nga báo cáo gì?

Chủ Nhật, ngày 24/05/2020 12:05 PM (GMT+7)

Tiếp theo chương trình làm việc trực tuyến của kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, trong tuần thứ hai từ 25/5-28/5, Quốc hội sẽ tập trung công tác xây dựng pháp luật.

Sự kiện: Thời sự

  

Theo đó, Quốc hội sẽ nghe trình dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật Thanh niên (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), đồng thời thảo luận, cho ý kiến các dự án Luật trên.

Trong đó, ngày 25/5, Quốc hội dự kiến sẽ nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Đồng thời, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) sẽ thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Tuần làm việc thứ 2 Kỳ họp Quốc hội "đặc biệt": Bà Lê Thị Nga báo cáo gì? - 1

Quang cảnh Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV.

Bên cạnh công tác xây dựng pháp luật, nhiều nội dung quan trọng sẽ được Quốc hội xem xét trong tuần làm việc. Quốc hội sẽ dành cả ngày 27/5 để thảo luận trực tuyến Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. Phiên họp quan trọng này được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.

Trong ngày làm việc này, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Ngoài ra, Quốc hội sẽ nghe: Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; Báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Quốc hội cũng nghe: Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

Nguồn: https://danviet.vn/tuan-lam-viec-thu-2-ky-hop-quoc-hoi-dac-biet-ba-le-thi-nga-bao-cao-gi-2020052...

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao trình Quốc hội Luật Thỏa thuận quốc tế

Ngày làm việc thứ ba (22/5) của kỳ họp thứ 9, Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận trực tuyến về nhiều dự án luật quan...

Theo Hoàng Thành (Dân Việt)
sự kiện Thời sự