Triều cường xuống nhanh dưới báo động 1

Sau những ngày đạt đỉnh vượt báo động 3 gây ngập nặng cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, triều cường đã xuống dần và còn tiếp tục giảm nhanh dưới báo động 1 trong những ngày cuối tuần.

Mực nước tại các trạm ngày 4/10/2012

         Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

1.34

6.30

1.34

20.00

-0.04

0.30

-1.40

13.30

Nhà Bè

K.Đồng Điền

1.26

6.00

1.33

19.30

-0.04

0.00

-1.70

14.00

Ngày hôm nay ở các trạm, triều cường vẫn ở mức báo động 1 và hiện tượng ngập úng tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa chấm dứt hẳn. Trên sông Sài Gòn tại Phú An, đỉnh triều cao nhất trong ngày đạt 1.34 mét, trên báo động 1: 0.04 mét, vào buổi sáng lúc 6 giờ 30 và buổi tối lúc 20 giờ. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè đỉnh triều cao nhất đạt 1.33 mét lúc 19 giờ 30, lúc 6 giờ là 1.26 mét.

Những ngày tiếp sau, triều cường liên tục xuống dần. Buổi chiều là thời điểm mực nước xuống cực thấp và sau đó biến đổi nhẹ trong ngày.

Trên sông Sài Gòn tại Phú An đỉnh triều cao nhất dự báo xuất hiện ngày 5/10 lúc 7 giờ 30 và đạt 1.29 mét, cùng ngày lúc 21 giờ là 1.24 mét. Từ ngày 6 – 7/10 đỉnh triều dao động từ 1.18 – 1.04 mét.

Tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền, đỉnh triều cao nhất xuất hiện lúc 20 giờ 30 ngày 5/10 và đạt 1.23 mét, lúc 7 giờ là 1.22 mét. Từ ngày 6 – 7/10 đỉnh triều dao động 1.16 – 1.02 mét trong xu hướng giảm dần.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 05/10 đến ngày 07/10/2012

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

5/10

1.29

7.30

1.24

21.00

0.30

1.30

-1.50

14.30

1.59

25/12

1.54

2/10

6/10

1.18

8.30

1.12

22.00

0.40

2.30

-1.52

15.30

7/10

1.04

9.30

1.08

23.00

0.55

3.30

-1.45

16.30

 

Nhà Bè

5/10

1.22

7.00

1.23

20.30

-0.10

1.00

-1.80

14.30

1.56

26/11

1.52

2/10

6/10

1.16

8.00

1.10

21.30

0.20

2.00

-1.78

15.30

7/10

1.02

9.00

1.05

22.30

0.45

3.00

-1.70

16.30

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo TT Dự báo khí tượng thủy văn TƯ
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN