TPHCM: Mực nước đỉnh triều lên chậm

Những ngày đầu tuần mực nước đỉnh triều bắt đầu có dấu hiệu biến đổi lên chậm theo triều song vẫn ở mức thấp và sẽ đạt 1.10 mét vào cuối tuần.

Mực nước tại các trạm ngày 15/7/2012

Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

0.78

13.00

0.67

2.00

0.15

6.30

-1.88

20.30

Nhà Bè

K.Đồng Điền

0.73

12.00

0.55

1.00

0.10

6.00

-2.10

19.30

Hôm nay mực nước đỉnh triều vẫn ở mức rất thấp dưới, tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn mực nước đỉnh triều cao nhất ngày đạt 0.78 mét lúc 13 giờ, lúc 2 giờ là 0.67 mét, mực nước thấp nhất xuất hiện lúc 20 giờ 30 là -1.88 mét. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè lúc 12 giờ xuất hiện mực nước đỉnh triều cao nhất trong ngày đạt 0.73 mét, lúc 1 giờ là 0.55 mét, lúc 19 giờ 30 xuất hiện mực nước thấp nhất là -2.10 mét.

Bước sang tuần mới, triều cường bắt đầu có dấu hiệu lên kéo theo mực nước đỉnh triều tại các trạm bắt đầu tăng dần. Mực nước đỉnh triều cao nhất tại các trạm đều đạt 1.10 mét vào khoảng cuối tuần.

Tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn mực nước cao nhất dao động 0.88 – 1.10 mét xuất hiện khoảng 14 – 17 giờ.Mực nước đỉnh triều cao nhất tại trạm này dự báo xuất hiện lúc 17 giờ ngày 19/7 và đạt 1.10 mét, mực nước thấp nhất xuất hiện lúc 0 giờ và đạt -2.25 mét.

Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè mực nước đỉnh triều cao nhất thời gian này dự báo xuất hiện lúc 16 giờ ngày 19/7 và đạt 1.07 mét, mực nước thấp nhất xuất hiện lúc 22 giờ ngày 18/7 và đạt -2.40 mét. Những ngày khác mực nước đỉnh triều cao nhất dao động 0.85 – 1.07 mét.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 16/7 đến ngày 19/7/2012

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

16/7

0.88

14.00

0.83

3.00

0.32

7.30

-1.98

21.00

1.59

25/12

1.30

06/06

17/7

0.98

15.00

0.95

3.30

0.22

8.30

-2.10

22.00

18/7

1.08

16.00

1.05

4.00

0.02

9.30

-2.13

23.00

19/7

1.10

17.00

1.09

5.00

0.25

10.30

-2.25

0.00

Nhà Bè

16/7

0.85

13.00

0.72

2.00

0.27

7.00

-2.27

20.00

1.56

26/11

1.28

06/06

17/7

0.93

14.00

0.85

2.30

0.17

8.00

-2.37

21.00

18/7

1.05

15.00

0.95

3.00

-0.03

9.00

-2.40

22.00

19/7

1.07

16.00

1.06

4.00

0.06

10.00

-2.22

23.00

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo (Theo TT Dự báo KTTV TƯ)
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN