Sắp bãi bỏ 1 số quyền lợi của quân nhân, công an nhân dân xuất ngũ

Chủ Nhật, ngày 28/11/2021 08:38 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Từ ngày 1-12, quân nhân, công an xuất ngũ không còn hưởng trợ cấp xuất ngũ và học nghề.

Sự kiện: Tin nóng

Vừa qua, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 35/2021 về việc bãi bỏ 27 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có hai văn bản liên quan đến chế độ của quân nhân, công an xuất ngũ.

Cụ thể, hai văn bản  bị bãi bỏ gồm Quyết định 595/1993 và Quyết định 113/2004  của Thủ tướng.

Hai quyết định này quy định về chế độ đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân (gọi tắt là quân nhân); sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân (gọi tắt là công an nhân dân) chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, khi xuất ngũ về địa phương.

Theo đó, quân nhân, công an nhân dân khi xuất ngũ sẽ được hưởng trợ cấp xuất ngũ và trợ cấp học nghề.

Về trợ cấp xuất ngũ, hiện nay, theo Quyết định 595/1993 và Quyết định 113/2004 quy định:

- Đối với quân nhân, công an nhân dân thuộc diện hưởng lương được tính bằng cách lấy số năm công tác (tuổi quân đối với quân nhân, thâm niên đối với công an nhân dân) nhân với 1,5 tháng tiền lương cấp hàm hoặc bậc lương chuyên nghiệp và các khoản phụ cấp thâm niên; chức vụ (nếu có) đang hưởng trước khi xuất ngũ.

- Đối với quân nhân, công an nhân dân thuộc diện hưởng sinh hoạt phí được tính bằng cách lấy số năm phục vụ tại ngũ nhân với 2 tháng tiền lương tối thiểu.

Về trợ cấp học nghề, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân khi xuất ngũ được hưởng chế độ trợ cấp tạo việc làm bằng sáu tháng tiền lương tối thiểu.

Như vậy, từ ngày 1-12 tới đây, những chế độ trên của quân nhân, công an nhân dân xuất ngũ trên sẽ bị bãi bỏ.

Nguồn: https://plo.vn/phap-luat/sap-bai-bo-1-so-quyen-loi-cua-quan-nhan-cong-an-nhan-dan-xuat-ngu-10302...

Chính thức bãi bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho công chức hành chính

Từ ngày 1/8 sẽ chính thức bãi bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên...

Chia sẻ
Theo Thành Đạt (Pháp luật TPHCM)
sự kiện Tin nóng
Báo lỗi nội dung