Nước sông Sài Gòn xuống rất thấp

Sang tuần mới, triều cường tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn ổn định ở mức thấp, mực nước đỉnh triều tại các trạm hầu hết đều phổ biến dưới 1 mét.

Mực nước tại các trạm ngày 17/03/2013

Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

1.16

20.30

1.00

8.30

-0.30

14.00

-1.14

2.00

Nhà Bè

K.Đồng Điền

1.10

19.30

0.98

8.00

-0.45

13.30

-1.36

1.00

Ngày hôm nay đỉnh triều tại Phú An trên sông Sài Gòn và trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền tiếp tục xuống thấp. Buổi sáng sớm đỉnh triều tại các trạm này đồng loạt xuống mức cực thấp. Đỉnh triều cao nhất tại Phú An xuất hiện lúc 20 giờ 30 và đạt 1.16 mét, lúc 8 giờ 30 là 1 mét, tại Nhà Bè đỉnh triều cao nhất là 1.10 mét lúc 19 giờ 30 và lúc 8 giờ là 0.98 mét.

Sang tuần mới triều cường vẫn chưa có dấu hiệu biến đổi, do vậy mực nước đỉnh triều tại các trạm khá ổn định và hầu hết đều phổ biến ở mức dưới 1 mét. Đỉnh triều cao nhất xuất hiện một lần trong ngày vào ban đêm, sáng sớm là khoảng thời gian đỉnh triều xuống cực thấp. Trên sông Sài Gòn tại Phú An từ ngày 18 đến 21/3 dự báo đỉnh triều cao nhất xuống chậm dần và xuất hiện khoảng thời gian từ 21 giờ 30 đến 23 giờ 30 và dao động 0.84 – 1.08 mét, mực nước 1.08 mét xuất hiện lúc 21 giờ 30 ngày 18/3, đến ngày 21/3 bắt đầu có hiện tượng chuyển triều.

Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè đỉnh triều cao nhất cũng xuống chậm theo từng ngày, mực nước cao nhất trạm này dự báo là 0.98 mét xuất hiện lúc 20 giờ 30 ngày 18/3, đến ngày 21/3 đỉnh triều giảm xuống mức 0.70 mét.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 18/03 đến ngày 21/03/2013

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử năm 2012

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

18/03

1.08

21.30

0.84

9.30

0.00

15.00

-1.25

3.00

1.62

15/12

1.50

12/2

19/03

0.95

22.30

0.72

10.30

0.40

16.00

-1.40

4.00

20/03

0.84

23.30

0.69

11.30

0.60

17.00

-1.50

5.00

21/03

Ct

Ct

0.90

12.30

0.52

18.00

-1.60

6.00

Nhà Bè

18/03

0.98

20.30

0.78

9.00

-0.05

14.30

-1.45

2.00

1.60

15/12

1.47

12/2

19/03

0.86

21.30

0.70

10.00

0.30

15.30

-1.52

3.00

20/03

0.78

22.30

0.65

11.00

0.55

16.30

-1.66

4.00

21/03

0.70

23.30

0.84

12.00

0.48

17.30

-1.80

5.00

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN