Nước sông Sài Gòn lên nhanh

Thứ Năm, ngày 13/09/2012 19:00 PM (GMT+7)

Triều cường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh sẽ lên nhanh trong những ngày cuối tuần, vì vậy trong 2 – 3 ngày tới, mực nước đỉnh triều tại các trạm có thể đạt mức báo động 2.

Mực nước tại các trạm ngày 13/9/2012

         Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

0.76

12.30

1.00

3.30

-0.20

9.00

-1.73

21.00

Nhà Bè

K.Đồng Điền

0.66

12.00

0.91

2.00

-0.30

8.30

-1.90

20.00

Ngày hôm nay mực nước đỉnh triều tại các trạm trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh phổ biến ở mức thấp. Mực nước đỉnh triều cao nhất trong ngày tại Phú An trên sông Sài Gòn đạt mức 1 mét lúc 3 giờ 30 sáng, lúc 12 giờ 30 đạt 0.76 mét. Tại Nhà Bè trên kênh Đồng Điền lúc 2 giờ xuất hiện mực nước cao nhất trong ngày và đạt 0.91 mét, lúc 12 giờ là 0.66 mét. Tại cả hai trạm mực nước xuống cực thấp vào buổi tối khoảng 20 – 21 giờ.

Đến cuối tuần, triều cường tại thành phố Hồ Chí Minh lên nhanh kéo theo mực nước cao nhất tại các trạm cũng lên cao và có khả năng đạt xấp xỉ báo động 2 vào những ngày cuối.

Trên sông Sài Gòn tại Phú An mực nước đỉnh triều cao nhất đạt xấp xỉ báo động 2 là 1.37 mét (thấp hơn mức báo động 2 là 3 cm) xuất hiện lúc 15 giờ 30 ngày 16/9 và còn có khả năng tiếp tục lên cao. Những ngày trước đó, mực nước biến cũng tăng nhanh từ 1.03 mét lên 1.28 mét. Thời gian xuất hiện mực nước đỉnh triều là vào đầu đến cuối giờ chiều khoảng 13h30 – 15h30 và xuống thấp vào buổi tối.

Tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền mực nước đỉnh triều cao nhất dự báo đạt báo động 1 là 1.30 mét vào 15 giờ ngày 16/9. Từ 14 – 15/9 đỉnh triều lênh ở mức trung bình và xấp xỉ báo động 1. Thời gian xuất hiện đỉnh triều cao nhất vào khoảng 13 – 15 giờ và xuống cực thấp vào khoảng 21 – 23 giờ.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 14/9 đến ngày 16/9/2012

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

14/9

1.03

13.30

1.09

4.00

-0.60

10.00

-1.84

22.00

1.59

25/12

1.37

16/9

15/9

1.28

14.30

1.20

5.00

-1.00

11.00

-1.82

23.00

16/9

1.37

15.30

1.27

6.00

-1.30

12.00

Ct

Ct

 

Nhà Bè

14/9

0.90

13.00

1.06

3.00

-0.70

9.30

-2.04

21.00

1.56

26/11

1.30

16/9

15/9

1.18

14.00

1.16

4.00

-1.04

10.30

-2.08

22.00

16/9

1.30

15.00

1.23

5.00

-1.45

11.30

-2.07

23.00

(Theo TT Dự báo khí tượng thủy văn TƯ)

sự kiện Triều cường TP.HCM