Nước sông Sài Gòn dâng cao gây ngập

Triều cường khu vực thành phố Hồ Chí Minh đang ở mức khá cao và còn tiếp tục lên tiếp, dự báo những ngày tới đỉnh triều trên sông Sài Gòn khả năng vượt báo động 3 và gây ngập cho nhiều tuyến phố.

Mực nước tại các trạm ngày 6/10/2013

Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

1.54

18.00

1.48

5.00

-1.09

12.00

Ct

Ct

Nhà Bè

K.Đồng Điền

1.52

17.00

1.45

4.00

-1.54

11.00

-1.01

23.00

Ngày hôm nay mực nước đỉnh triều trên sông Sài Gòn và kênh Đồng Điền đã ở mức rất cao, đỉnh triều cao nhất tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn lúc 18 giờ là 1.54 mét, vượt báo động 3 là 40 cm, lúc 5 giờ mực nước đỉnh triều là 1.48 mét. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè đỉnh triều cao nhất đạt 1.52 mét lúc 17 giờ, lúc 4 giờ là 1.45 mét.

Triều cường khu vực thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục lên cao, mực nước đỉnh triều trong những ngày tới trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh có khả năng vượt báo động 3 từ 5 – 6cm trong 2 ngày đầu tuần, sau đó xuống dần nhưng vẫn ở mức rất cao. Đang ở mùa nước lũ nên cùng với mưa liên tiếp và triều cường lên cao do vậy khả năng ngập sâu cho thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận là rất cao.

Trên sông Sài Gòn tại Phú An dự báo đỉnh triều đạt đỉnh 1.56 mét lúc 19 giờ ngày 7/10, vượt báo động 3 là 60cm, lúc 20 giờ ngày 8/10 là 1.51 mét vượt báo động 3 là 10cm.

Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè đỉnh triều cao nhất dự báo đạt 1.55 mét lúc 18 giờ ngày 7/10, vượt báo động 3 là 50cm, những ngày khác từ 8 – 10/10 đỉnh triều tại trạm này ở mức báo động 1 – báo động 2.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 7/10 đến ngày 10/10/2013

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử năm 2012

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

7/10

1.56

19.00

1.49

6.00

-1.21

13.00

-0.64

0.00

1.62

15/12

1.50

5/10

8/10

1.51

20.00

1.45

7.00

-1.31

14.00

-0.48

1.00

9/10

1.42

21.00

1.40

8.00

-1.39

15.00

0.32

2.00

10/10

1.34

22.00

1.32

9.00

-1.44

16.00

-0.10

3.00

Nhà Bè

7/10

1.55

18.00

1.46

5.00

-1.61

12.00

Ct

Ct

1.60

15/12

1.47

5/10

8/10

1.49

19.00

1.41

6.00

-1.70

13.00

-0.82

0.00

9/10

1.40

20.00

1.35

7.00

-1.74

14.00

-0.60

1.00

10/10

1.31

21.00

1.28

8.00

-1.79

15.00

-0.34

2.00

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm ([Tên nguồn])
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN