Mực nước triều khu vực TPHCM ổn định

Trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh mực nước đỉnh triều giữ ổn định mức thấp.

Mực nước tại các trạm ngày 07/04/2013

Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

1.11

15.00

0.69

0.00

-1.49

8.00

-0.26

20.00

Nhà Bè

K.Đồng Điền

1.01

14.00

Ct

Ct

-1.66

6.30

-0.34

19.30

Ngày hôm nay mực nước đỉnh triều tại các trạm duy trì ở mức thấp, đỉnh triều cao nhất trong ngày tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn xuất hiện lúc 15 giờ và đạt 1.11 mét, lúc 0 giờ đỉnh triều thấp dưới 1 mét. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè xuất hiện hiện tượng chuyển triều, đỉnh triều cao nhất xuất hiện lúc 14 giờ và đạt 1.01 mét.

Sang tuần mới mực nước đỉnh triều tại các trạm trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh giữ ổn định mức thấp. Đỉnh triều cao nhất trong ngày xuất hiện vào buổi chiều, sáng sớm đỉnh triều phổ biến dưới 1 mét, buổi trưa là khoảng thời gian đỉnh triều xuống cực thấp.

Trên sông Sài Gòn tại Phú An đỉnh triều cao nhất dao động 1.10 – 1.16 mét xuất hiện khoảng thời gian từ 16 giờ đến 17 giờ 30. Mực nước cao nhất 1.16 mét dự báo xuất hiện lúc 17 giờ 30 ngày 11/4. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè từ ngày 08 đến 11/4 đỉnh triều cao nhất trong ngày xuất hiện vào khoảng thời gian từ 15 giờ đến 17 giờ và dao động 1.05 – 1.17 mét.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 08/04 đến ngày 11/04/2013

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử năm 2012

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

08/04

1.10

16.00

0.83

1.00

-1.52

9.00

-0.52

21.00

1.62

15/12

1.32

30/3

09/04

1.14

16.30

0.97

2.00

-1.43

10.00

-0.74

22.00

10/04

1.13

17.00

1.07

3.00

-1.22

11.00

-0.95

22.30

11/04

1.16

17.30

1.16

3.30

-1.04

12.00

-1.18

23.00

Nhà Bè

08/04

1.05

15.00

0.68

0.00

-1.70

8.00

-0.58

20.00

1.60

15/12

1.31

30/3

09/04

1.04

16.00

0.82

1.00

-1.68

9.00

-0.80

21.00

10/04

1.10

16.30

0.95

2.00

-1.62

10.00

-1.05

22.00

11/04

1.17

17.00

1.05

3.00

-1.55

11.00

-1.24

22.30

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN