Mực nước trên sông Sài Gòn vượt báo động 1

Cuối tuần, thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn triều lên kéo theo mực nước đỉnh triều trên sông Sài Gòn lên lại theo triều. Dự báo, mực nước trên sông Sài Gòn có khả năng vượt báo động 1.

Mực nước tại các trạm ngày 22/8/2013

        Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

1.19

5.00

1.30

17.00

Ct

Ct

-0.80

11.00

Nhà Bè

K.Đồng Điền

1.17

4.30

1.24

16.00

-2.30

23.30

-1.04

10.30

Ngày hôm nay, đỉnh triều trên sông Sài Gòn đã bắt đầu lên lại, mực nước đỉnh triều cao nhất trên sông Sài Gòn hôm nay đạt báo động 1 là 1.30 mét lúc 17 giờ, lúc 5 giờ sáng đỉnh triều là 1.19 mét, tại trạm này tiếp tục có hiện tượng chuyển triều. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè đỉnh triều cao nhất xuất hiện lúc 16 giờ là 1.24 mét, lúc 4 giờ 30 là 1.17 mét.

Cuối tuần triều cường tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục lên kéo theo mực nước đỉnh triều tại các trạm cũng lên lại theo triều. Dự báo mực nước trên sông Sài Gòn có khả năng vượt báo động 1 vào những ngày đầu sau đó sẽ xuống chậm. Thời gian từ 23 đến 25/8 đỉnh triều lên cao hai lần vào buổi sáng và chiều tối, sáng sớm và buổi trưa mực nước xuống thấp dưới mực nước biển.

Tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn đỉnh triều cao nhất giai đoạn từ 23 đến 25/8 dự báo đạt 1.35 mét lúc 19 giờ ngàu 24/8, tại trạm này mực nước xuống thấp nhất dưới mực nước biển từ 1.40 – 1.80 mét.

Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè mực nước đỉnh triều cao nhất dự báo đạt 1.32 mét lúc 18 giờ ngày 24/8, những ngày khác đỉnh triều dao động 1.22 – 1.29 mét, tại trạm này mực nước thấp nhất dưới mực nước biển từ 1.80 – 2.00 mét.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 23/8 đến ngày 25/8/2013

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử năm 2012

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

23/8

1.24

6.00

1.33

18.00

-1.80

0.00

-0.98

12.00

1.62

15/12

1.21

11/8

24/8

1.26

7.00

1.35

19.00

-1.58

1.00

-1.08

13.00

25/8

1.29

8.00

1.29

20.00

-1.40

2.00

-1.18

14.00

 

Nhà Bè

23/8

1.22

5.30

1.29

17.00

Ct

Ct

-1.16

11.30

1.60

15/12

1.21

11/8

24/8

1.24

6.30

1.32

18.00

-2.00

0.00

-1.26

12.30

25/8

1.27

7.30

1.26

19.00

-1.80

1.00

-1.39

13.30

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm ([Tên nguồn])
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN