Mực nước trên sông Sài Gòn đạt báo động 3

Triều cường tại thành phố Hồ Chí Minh lên lại, kéo theo mực nước đỉnh triều trên sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch lên nhanh, dự báo mực nước đỉnh triều có khả năng đạt báo động 3 vào những ngày cuối.

Mực nước tại các trạm ngày 3/10/2013

        Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

1.26

15.30

1.32

3.30

-0.48

9.30

-0.92

21.30

Nhà Bè

K.Đồng Điền

1.16

14.30

1.27

2.30

-0.73

8.30

-1.24

21.00

Ngày hôm nay, mực nước đỉnh triều trên các sông đã bắt đầu lên, trên sông Sài Gòn tại Phú An mực nước đã đạt báo động 1 là 1.32 mét vào lúc 3 giờ 30, lúc 15 giờ 30 mực nước tại trạm này là 1.26 mét. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè mực nước đã đạt xấp xỉ báo động 1, lúc 2 giờ 30 là 1.27 mét, lúc 14 giờ 30 là 1.16 mét.

Triều cường vẫn tiếp tục lên do vậy đến cuối tuần mực nước trên sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch dự báo sẽ lên nhanh theo triều, những ngày cuối mực nước trên sông Sài Gòn và kênh Đồng Điền có thể đạt và vượt mức báo động 3. Mực nước đỉnh triều cao nhất chủ yếu xuất hiện vào giờ cao điểm buổi sáng và chiều tối. Triều cường lên cao cùng với mưa do gió mùa tây nam gây ra sẽ làm tăng nguy cơ ngập sâu cho các tuyến phố vùng trũng tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận.

Trên sông Sài Gòn tại Phú An từ ngày 4 đến 6/10 dự báo mực nước lên nhanh từ 1.36 mét đến 1.51 mét, mực nước 1.51 mét dự báo xuất hiện 18 giờ ngày 6/10. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè đỉnh triều lên từ 1.32 mét lúc 15 giờ 30 ngày 4/10 đến mức cao nhất 1.46 mét xuất hiện lúc 17 giờ ngày 6/10.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 4/10 đến ngày 6/10/2013

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử năm 2012

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

4/10

1.38

16.30

1.36

4.00

-0.73

10.00

-0.77

22.30

1.62

15/12

1.29

2/10

5/10

1.46

17.30

1.39

4.30

-0.96

11.00

-0.61

23.00

6/10

1.51

18.00

1.41

5.00

-1.14

12.00

-0.44

23.30

Nhà Bè

4/10

1.32

15.30

1.33

3.00

-1.02

9.00

-1.12

21.30

1.60

15/12

1.23

2/10

5/10

1.40

16.30

1.38

3.30

-1.21

10.00

-1.00

22.00

6/10

1.46

17.00

1.40

4.00

-1.40

11.00

-0.82

23.00

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm ([Tên nguồn])
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung