Mực nước sông Sài Gòn xuống rất thấp

Những ngày cuối tuần mực nước đỉnh triều tại các trạm ổn định ở mức thấp. Mực nước đỉnh triều thấp nhất vào khoảng thời gian mực nước biển xuống dưới tới hơn 2 mét.

Mực nước tại các trạm ngày 21/6/2012

         Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

0.80

17.00

0.91

6.30

-0.14

12.00

-2.10

0.30

Nhà Bè

K.Đồng Điền

0.74

16.00

0.87

5.30

-0.18

11.00

-

-

Triều cường ngày hôm nay ở mức cao nhất trong những ngày gần đây nhưng mực nước đỉnh triều cao nhất trong ngày tại các trạm chỉ dao động trong khoảng 0.87 – 0.94 mét. Trên sông Sài Gòn tại Phú An mực nước đỉnh triều cao nhất ngày xuất hiện vào 6 giờ 30 và đạt 0.91 mét, lúc 17 giờ là 0.80 mét. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè lúc 5 giờ 30 mực nước đỉnh triều cao nhất trong ngày đạt 0.87 mét, lúc 16 giờ là 0.74 mét.

Những ngày cuối tuần, mực nước đỉnh triều tại các trạm sẽ xuống dần, đỉnh triều cao nhất khoảng thời gian này xuất hiện vào buổi sáng và ở mức dưới 1 mét. Mực nước biến đổi theo chu kỳ xuống cực thấp vào sáng sớm và lên chậm dần trong ngày.

Trên sông Sài Gòn tại Phú An mực nước đỉnh triều cao nhất dự báo dao động 0.92 – 0.95 mét, trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè dao động 0.89 – 0.91 mét.

Đặc biệt, trong những ngày cuối tuần tới, mực  nước trên lưu vực sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch TP. Hồ Chí Minh về đêm sẽ xuống mức rất thấp; tại trạm Phú An dự báo xuất hiện 1 giờ ngày 22/6 và chỉ còn -2.04 mét, tại trạm Nhà Bè xuất hiện lúc 0 giờ 30 ngày 22/6 và đạt -2.34 mét. Do mực nước sông thấp hơn mực nước biển nên cần đề phòng hiện tượng xâm nhập mặn ở vùng cửa sông vào thời gian ban đêm và đầu giờ chiều.

Bảng dự báo số liệu cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 22/6 đến ngày 24/6/2012

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

22/6

0.75

18.00

0.94

7.30

-0.26

13.00

-2.04

1.00

1.59

25/12

1.30

06/06

23/6

0.68

18.30

0.92

8.30

-0.04

13.30

-1.97

2.00

24/6

0.58

19.30

0.95

9.00

-0.57

14.30

-1.84

3.00

 

Nhà Bè

22/6

0.68

17.00

0.91

6.30

-0.30

12.00

-2.34

0.30

1.56

26/11

1.28

06/06

23/6

0.62

17.30

0.89

7.30

-0.50

12.30

-2.27

1.00

24/6

0.53

18.30

0.93

8.00

-0.68

13.30

-2.16

2.00

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN