Mực nước sông Sài Gòn lên nhanh

Chủ Nhật, ngày 29/09/2013 19:00 PM (GMT+7)

Sau những ngày xuống cực thấp, sang tuần mới, mực nước đỉnh triều trên sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch bắt đầu lên nhanh.

Mực nước tại các trạm ngày 29/9/2013

        Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

0.40

9.00

0.91

1.00

0.32

6.30

-1.29

18.00

Nhà Bè

K.Đồng Điền

0.34

9.00

0.78

0.30

0.23

5.30

-1.39

17.00

Đạt đỉnh báo động 3 rồi xuống mức cực thấp đến ngày hôm nay đỉnh triều tại các trạm trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang ở mức thấp dưới 1 mét. Trên sông Sài Gòn tại Phú An mực nước đỉnh triều cao nhất đạt 0.91 mét lúc 1 giờ sáng, lúc 9 giờ là 0.40 mét, mực nước tại trạm này xuống dưới mực nước biển là 1.29 mét lúc 18 giờ. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè mực nước đỉnh triều cao nhất lúc 0 giờ 30 là 0.78 mét, lúc 9 giờ là 0.34 mét, lúc 17 giờ mực nước tại Nhà Bè xuống dưới mực nước biển là 1.39 mét.

Sang tuần mới, dự báo mực nước đỉnh triều trên sông Sài Gòn và kênh Đồng Điền bắt đầu lên chậm theo triều. Vào sáng sớm và buổi trưa là lúc đỉnh triều lên cao, buổi sáng là thời điểm mực nước đỉnh triều xuống cực thấp.

Trên sông Sài Gòn tại Phú An từ ngày 30/9 đến 3/10 mực nước đỉnh triều cao nhất lên từ 0.99 mét – 1.29 mét vào khoảng thời gian từ 2giờ đến 5 giờ, trong đó mực nước cao nhất 1.29 mét dự báo xuất hiện lúc 5 giờ ngày 3/10, thời gian buổi trưa 10 giờ đến 13 giờ đỉnh triều dao động 0.36 – 1.22 mét.

Tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền, dự báo đỉnh triều cao nhất đạt 1.26 mét lúc 4 giờ 30 ngày 3/10, buổi trưa từ 10 giờ đến 13 giờ các ngày từ 30/9 đến 3/10 mực nước đỉnh triều tại trạm này dao động 0.30 – 1.17 mét.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 30/9 đến ngày 3/10/2013

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử năm 2012

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

30/9

0.36

10.00

0.99

2.00

0.14

7.30

-1.32

18.30

1.62

15/12

1.46

21/9

1/10

0.70

11.00

1.08

3.00

-0.22

8.30

-1.34

19.00

2/10

1.03

12.00

1.20

4.00

-0.41

9.30

-1.36

19.30

3/10

1.22

13.00

1.29

5.00

-0.65

10.30

-1.23

20.00

Nhà Bè

30/9

0.30

10.00

0.90

1.30

0.30

6.30

-1.36

17.30

1.60

15/12

1.50

21/9

1/10

0.65

11.00

1.01

2.30

-0.26

7.30

-1.44

18.00

2/10

0.95

12.00

1.15

3.30

-0.56

8.30

-1.50

18.30

3/10

1.17

13.00

1.26

4.30

-0.90

9.30

-1.42

19.00

Theo Phúc Lâm (Khampha.vn)

sự kiện Triều cường TP.HCM