Mực nước sông Sài Gòn đạt đỉnh báo động 1

Cuối tuần mực nước trên sông Sài Gòn có khả năng đạt đỉnh báo động 1 sau đó lại xuống chậm theo triều.

Mực nước tại các trạm ngày 08/8/2013

Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

1.27

17.00

1.16

5.30

-0.48

11.30

Ct

Ct

Nhà Bè

K.Đồng Điền

1.24

16.00

1.14

5.00

-0.68

10.30

-1.90

23.30

Ngày hôm nay tại các trạm trên sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch mực nước đỉnh triều tiếp tục lên và đạt xấp xỉ báo động 1 vào buổi chiều tối, ban đêm mực nước xuống thấp dưới mực nước biển. Trên sông Sài Gòn tại Phú An đỉnh triều cao nhất ngày hôm nay đạt 1.27 mét lúc 17 giờ, lúc 5 giờ 30 đỉnh triều đạt 1.16 mét. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè đỉnh triều lúc 16 giờ đạt cao nhất trong ngày là 1.24 mét, lúc 5 giờ là 1.14 mét, mực nước tại trạm này xuống thấp dưới mực nước biển là 1.90 mét.

Đến cuối tuần dự báo đỉnh triều trên sông Sài Gòn có khả năng đạt mức báo động 1 và trên kênh Đồng Điền xấp xỉ báo động 1, sau đó sẽ xuống lại vào những ngày sau đó. Thời gian này đỉnh triều xuất hiện hai lần vào buổi sáng và buổi tối, sáng sớm và buổi trưa mực nước tại các trạm đều xuống thấp dưới mực nước biển.

Trên sông Sài Gòn tại Phú An dự báo đỉnh triều cao nhất đạt báo động 1 là 1.30 mét lúc 18 giờ ngày 09/8, sau đó đỉnh triều xuống dần vào ngày 10 và 11/8 lần lượt đạt 1.24 mét và 1.14 mét. Mực nước tại trạm này xuống dưới mực nước biển vào sáng sớm từ 1.32 – 1.51 mét và buổi trưa từ 0.68 – 1.04 mét.

Tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền ngày 09/8 dự báo đỉnh triều cao nhất đạt 1.27 mét lúc 17 giờ, sau đó xuống chậm và lần lượt 1.22 mét và 1.12 mét vào các ngày 10, 11/8. Tại trạm này có hiện tượng chuyển triều và mực nước thấp nhất xuống dưới mực nước biển vào sáng sớm từ 1.72 – 1.81 mét.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 09/8 đến ngày 11/8/2013

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử năm 2012

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

09/8

1.30

18.00

1.21

6.30

-0.68

12.30

-1.51

0.00

1.62

15/12

1.16

07/8

10/8

1.24

19.00

1.24

7.30

-0.86

13.30

-1.44

1.00

11/8

1.14

20.00

1.26

8.30

-1.04

14.30

-1.32

2.00

Nhà Bè

09/8

1.27

17.00

1.19

6.00

-0.91

11.30

Ct

Ct

1.60

15/12

1.14

07/8

10/8

1.22

18.00

1.22

7.00

-1.17

12.30

-1.81

0.00

11/8

1.12

19.00

1.24

8.00

-1.28

13.30

-1.72

1.00

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm ([Tên nguồn])
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN