Mực nước đỉnh triều ổn định ở mức thấp

Sang tuần mới, đỉnh triều tại các trạm vẫn chưa có nhiều biến đổi lớn do triều cường ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh vẫn ổn định

Mực nước tại các trạm ngày 4/11/2012


         Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

1.16

6.00

1.22

20.30

0.31

0.30

-1.40

13.30

Nhà Bè

K.Đồng Điền

1.11

5.30

1.18

19.30

0.26

0.00

-1.76

13.00

Ngày hôm nay đỉnh triều cao nhất trên sông Sài Gòn tại Phú An đạt 1.22 mét lúc 20 giờ 30, lúc 6 giờ là 1.16 mét. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè lúc 19 giờ 30 xuất hiện đỉnh triều cao nhất là 1.18 mét, lúc 5 giờ 30 là 1.11 mét. Buổi trưa là khoảng thời gian đỉnh triều xuống cực thấp.

Sang tuần mới, triều cường ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa có nhiều biến đổi do đó mực nước đỉnh triều tại các trạm vẫn ổn định ở mức thấp. Đỉnh triều cao nhất xuất hiện vào buổi tối, buổi chiều là thời gian mực nước đỉnh triều xuống cực thấp.

Trên sông Sài Gòn tại Phú An từ ngày 5 – 8/11 đỉnh triều cao nhất dao động từ 1.11 – 1.17 mét, mực nước 1.17 mét dự báo xuất hiện lúc 0 giờ ngày 8/11.

Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè đỉnh triều cao nhất từ ngày 5 – 8/11 dao động 1.09 – 1.15 mét, mực nước 1.15 mét dự báo xuất hiện lúc 23 giờ 30 ngày 8/11.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 5/11 đến ngày 8/11/2012

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

5/11

1.05

6.30

1.15

21.30

0.43

1.30

-1.32

14.00

1.61

17/10

1.61

17/10

6/11

0.91

7.00

1.11

22.30

0.50

2.30

-1.20

15.00

7/11

0.79

8.00

1.14

23.30

0.46

4.00

-1.04

16.00

8/11

0.75

9.00

1.17

0.00

0.78

5.00

-1.18

17.00

 

Nhà Bè

5/11

1.00

6.00

1.13

20.30

0.38

1.00

-1.67

13.30

1.60

17/10

1.60

17/10

6/11

0.86

6.30

1.09

21.30

0.47

2.00

-1.54

14.00

7/11

0.75

7.00

1.11

22.30

0.44

3.00

-1.22

15.00

8/11

0.70

8.00

1.15

23.30

0.56

4.00

-1.45

16.00

 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN