Khu vực TPHCM: Buổi sáng, đỉnh triều dâng cao

Những ngày cuối tuần, mực nước đỉnh triều tại các trạm tiếp tục lên theo chu kỳ triều cường, mực nước đỉnh triều cao nhất tại các trạm này dự báo xuất hiện vào buổi sáng và vẫn ở mức dưới 1.20 mét.

Mực nước tại các trạm ngày 19/7/2012

Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

0.98

16.00

1.05

5.30

-0.20

11.00

Ct

Ct

Nhà Bè

K.Đồng Điền

0.92

15.00

1.00

4.30

-0.28

10.00

-2.24

23.00

Hôm nay tại các trạm trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh lên chậm. Tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn mực nước cao nhất trong ngày đạt 1.05 mét xuấ hiện lúc 5 giờ 30, lúc 16 giờ đỉnh triều xấp xỉ 1 mét và đạt 0.98 mét, tại trạm này bắt đầu bước sang giai đoạn triều lên từ ngày hôm nay. Trên kênh Đồng Điền tại Nhè Bè lúc 4 giờ 30 mực nước cao nhất trong ngày xuất hiện và đạt mức 1 mét, lúc 15 giờ là 0.92 mét, mực nước thấp nhất tại trạm này xuất hiện lúc 23 giờ và ở mức -2.24 mét.

Triều cường vẫn đang lên chậm do vậy cuối tuần mực nước đỉnh triều tại các trạm cũng tăng dần theo kỳ triều lên. Buổi sáng là khoảng thời gian xuất hiện mực nước đỉnh triều cao nhất trong ngày tại các trạm.

Trên sông Sài Gòn tại Phú An dự báo mực nước đỉnh triều cao nhất từ 20 – 22/7 xuất hiện vào khoảng 6 – 7 giờ sáng và mực nước dao động 1.10 – 1.15 mét, trong đó mực nước 1.15 mét dự báo xuất hiện lúc 7 giờ ngày 22/7.

Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè từ ngày 20 – 22/7, mực nước bắt đầu chuyển sang giai đoạn triều lên, đỉnh triều cao nhất dao động 1.03 – 1.10 mét xuất hiện khoảng 5 – 6 giờ, trong đó mực nước 1.10 mét dự báo xuất hiện 6 giờ ngày 22/7.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 20/7 đến ngày 22/7/2012

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

20/7

1.03

17.00

1.10

6.00

-0.35

12.00

-2.00

0.00

1.59

25/12

1.29

06/07

21/7

1.07

18.00

1.13

6.30

-0.47

13.00

-1.95

1.00

22/7

1.06

19.00

1.15

7.00

-0.60

14.00

-1.85

2.00

Nhà Bè

20/7

0.98

16.00

1.03

5.00

-0.45

11.00

Ct

Ct

1.56

26/11

1.24

06/07

21/7

1.02

17.00

1.07

5.30

-0.60

12.00

-2.18

0.00

22/7

1.00

18.00

1.10

6.00

-0.75

13.00

-2.05

1.00

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo (Theo TT Dự báo KTTV TƯ)
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung