[Infographic] 5 thay đổi quan trọng trong luật BHXH mới

Bên cạnh việc đóng thêm 5 năm BHXH để được hưởng toàn bộ lương hưu, người lao động phải đóng thêm các khoản phụ cấp khác như phụ cấp nặng nhọc, phụ cấp chức vụ...

[Infographic] 5 thay đổi quan trọng trong luật BHXH mới - 1

[Infographic] 5 thay đổi quan trọng trong luật BHXH mới - 2

[Infographic] 5 thay đổi quan trọng trong luật BHXH mới - 3

[Infographic] 5 thay đổi quan trọng trong luật BHXH mới - 4

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Đức - Tất Định ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN