Infographic: 4 lần điều chỉnh mức giảm trừ thuế thu nhập cá nhân

Sự kiện: Chính sách thuế

Từ năm 2009 đến nay, qua 4 lần điều chỉnh, mức giảm trừ gia thuế thu nhập cá nhân được tính cụ thể như sau

Infographic: 4 lần điều chỉnh mức giảm trừ thuế thu nhập cá nhân - 1

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đình Lý - Chi Phan ([Tên nguồn])
Chính sách thuế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN