Giữa tuần, mực nước xấp xỉ báo động 3

Sang tuần mới, đỉnh triều tại các trạm lên nhanh theo triều và có khả năng vượt báo động 2, đạt xấp xỉ báo động 3 và gây ngập úng sâu cho các vùng trũng tại thành phố Hồ Chí Minh.

Mực nước tại các trạm ngày 09/12/2012

         Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

0.95

11.30

1.34

0.30

-0.52

7.00

-0.35

17.30

Nhà Bè

K.Đồng Điền

0.89

11.00

1.32

0.00

-0.62

6.00

-0.54

17.00

Ngày hôm nay tuy đỉnh triều có lên cao song vẫn ở mức thấp và chỉ một lần đạt đỉnh cao nhất vào sáng sớm. Trên sông Sài Gòn tại Phú An đỉnh triều cao nhất lúc 0 giờ 30 là 1.34 mét, lúc 11 giờ 30 đỉnh triều xuống 0.95 mét. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè lúc 0 giờ đỉnh triều cao nhất xuất hiện là 1.32 mét, lúc 11 giờ là 0.89 mét.

Sang tuần mới triều cường tiếp tục lên kéo theo đỉnh triều tại các trạm dâng lên nhanh, đến giữa tuần dự báo khả năng đỉnh triều vượt báo động 2 và đạt xấp xỉ báo động 3. Do đỉnh triều lên cao nên ở thành phố Hồ Chí Minh đối mặt với nguy cơ ngập sâu khi trong một ngày đỉnh triều hai lần dâng cao nhất là vào sáng sớm và buổi  đầu giờ chiều.

Trên sông Sài Gòn tại Phú An đỉnh triều cao nhất thời gian này dự báo đạt 1.49 mét xấp xỉ báo động 3 và xuất hiện lúc 4 giờ ngày 13/12, từ ngày 10 – 12/12 đỉnh triều cao nhất tại trạm này dao động 1.30 – 1.48 mét.

Tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền mực nước có thấp hơn so với trạm Phú An đôi chút, dự báo mực nước cao nhất tại đây đạt 1.47 mét lúc 3 giờ ngày 13/12, những ngày khác từ 10 – 12/12 đỉnh triều cao nhất dao động 1.31 – 1.46 mét.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 10/12 đến ngày 13/12/2012

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

10/12

1.14

12.30

1.39

1.00

-0.82

8.00

-0.16

18.30

1.61

17/10

1.61

17/10

11/12

1.30

13.30

1.43

2.00

-1.06

9.00

0.00

19.30

12/12

1.39

14.30

1.48

3.00

-1.26

10.00

0.12

20.30

13/12

1.42

15.30

1.49

4.00

-1.36

11.00

0.26

21.30

 

Nhà Bè

10/12

1.08

12.00

1.37

0.30

-0.98

7.00

-0.36

18.00

1.60

17/10

1.60

17/10

11/12

1.22

13.00

1.42

1.00

-1.34

8.00

-0.14

19.00

12/12

1.31

14.00

1.46

2.00

-1.56

9.00

0.06

20.00

13/12

1.35

15.00

1.47

3.00

-1.68

10.00

0.24

21.00

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo TT Dự báo khí tượng thủy văn TƯ
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung