Đỉnh triều trên sông Sài Gòn vượt báo động 3

Thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn triều lên, dự báo mực nước trên sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch lên nhanh và vượt báo động 3 những ngày cuối tuần.

Mực nước tại các trạm ngày 17/10/2013

Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

1.50

3.30

1.40

15.30

-0.72

21.30

-0.60

9.30

Nhà Bè

K.Đồng Điền

1.50

2.30

1.35

14.30

-1.05

21.00

-0.96

9.00

Hôm nay mực nước đỉnh triều cao nhất trên sông Sài Gòn đã đạt báo động 3 là 1.50 mét vào lúc 3 giờ 30, lúc 15 giờ 30 đỉnh triều là 1.40 mét ở mức báo động 2. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè mực nước báo động 3 cũng xuất hiện lúc 2 giờ 30 và lúc 14 giờ 30 là 1.35 mét.

Cuối tuần mực nước đỉnh triều tại các trạm tiếp tục lên nhanh theo triều, dự báo mực nước tại các trạm có khả năng vượt báo động 3 từ 30 – 80cm. Đỉnh triều lên cao cùng với mưa dông nên tại các khu vực vùng trũng ở thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận đề phòng ngập úng sâu trên diện rộng. Triều cường dâng cao đạt đỉnh và gây ngập úng đúng vào giờ cao điểm nên tình trạng giao thông cũng như sinh hoạt hàng ngày của người dân sẽ gặp nhiều khó khăn.

Trên sông Sài Gòn tại Phú An từ ngày 18 đến 20/10 đỉnh triều cao nhất dự báo đạt từ 1.50 – 1.58 mét, vượt báo động 3 từ 50 – 80 cm, trong đó mực nước 1.58 mét khả năng xuất hiện lúc 18 giờ 30 ngày 20/10.

Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè đỉnh triều cao nhất đạt từ 1.46 – 1.57 mét và vượt báo động 3 từ 30 – 70 cm. Dự báo mực nước 1.57 mét xuất hiện lúc 17 giờ 30 ngày 20/10.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 18/10 đến ngày 20/10/2013

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử năm 2012

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

18/10

1.55

4.30

1.50

16.30

-0.59

22.30

-0.72

10.30

1.62

15/12

1.50

5/10

19/10

1.55

5.30

1.55

17.30

-0.42

23.00

-0.98

11.30

20/10

1.57

6.30

1.58

18.30

-0.28

23.30

-1.10

12.30

Nhà Bè

18/10

1.54

3.30

1.46

15.30

-0.85

21.30

-1.20

10.00

1.60

15/12

1.47

5/10

19/10

1.55

4.30

1.53

16.30

-0.64

22.00

-1.46

11.00

20/10

1.56

5.30

1.57

17.30

-0.45

22.30

-1.60

12.00

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm ([Tên nguồn])
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung