Đỉnh triều ổn định dưới 1 mét

Cuối tuần, mực nước đỉnh triều tại các trạm trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục dao động ở mức dưới 1 mét.

Mực nước tại các trạm ngày 14/6/2012

         Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

0.90

12.00

0.24

0.00

-0.67

5.30

-1.50

19.30

Nhà Bè

K.Đồng Điền

0.89

11.00

Ct

Ct

-0.67

4.00

-1.55

18.00

Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đón những cơn mưa dông vài cuối ngày, ban ngày trời nắng và triều cường chưa lên, do vậy mực nước đỉnh triều ngày hôm nay tại các trạm vẫn ở mức khá thấp, có trạm đạt cực thấp. Mực nước cao nhất trong ngày vào buổi trưa ở mức xấp xỉ 1 mét. Trên sông Sài Gòn tại Phú An mực nước cực thấp xuất hiện vào buổi tối lúc 19 giờ 30 là -1.50 mét, lúc 0 giờ là 0.24 mét, lúc 12 giờ mực nước cao nhất trong ngày đạt 0.90 mét. Tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền mực nước cao nhất trong ngày xuất hiện lúc 11 giờ là 0.89 mét, lúc 18 giờ là thời điểm mực nước đạt cực thấp -1.55 mét.

Tiếp nối những chuỗi ngày xuống thấp, cuối tuần mực nước đỉnh triều tại các trạm duy trì ở mức dưới 1 mét. Những ngày này, buổi tối là khoảng thời gian mực nước xuống cực thấp, buổi trưa là lúc đỉnh triều đạt cao nhất, khoảng thời gian còn lại trong ngày mực nước biến đổi không đáng kể.

Tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn mực nước đỉnh triều cao nhất khoảng thời gian này dự báo xuất hiện ngày 17/6 lúc 15 giờ và đạt 0.97 mét, ngày này cũng là ngày xuất hiện mực nước thấp nhất là -2.20 mét lúc 22 giờ 30. Những ngày khác, mực nước biến đổi nhẹ và đỉnh triều cũng vẫn ở dưới 1 mét.

Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè, cũng giống như trạm Phú An ngày 17/6 xuất hiện mực nước cao nhất lúc 14 giờ là 0.92 mét, lúc 21 giờ mực nước thấp nhất là -2.32 mét.

Bảng số liệu dự báo cụ thể như sau:

Dự báo mực nước từ ngày 15/6 đến ngày 17/6/2012

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

15/6

0.87

13.00

0.40

1.00

-0.40

6.30

-1.70

20.30

1.59

25/12

1.30

06/06

16/6

0.93

14.00

0.60

2.00

-0.20

7.30

-2.00

21.30

17/6

0.97

15.00

0.84

3.00

-0.04

8.30

-2.20

22.30

 

Nhà Bè

15/6

0.86

12.00

0.38

0.00

-0.45

5.00

-1.80

19.00

1.56

26/11

1.28

06/06

16/6

0.90

13.00

0.58

1.00

-0.25

6.00

-2.10

20.00

17/6

0.92

14.00

0.77

2.00

-0.10

7.00

-2.32

21.00

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung