Đỉnh triều lên nhưng không quá 1 mét

Tại các trạm trên sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu có dấu hiệu chuyển triều và mực nước đỉnh triều sẽ lên chậm vào những ngày cuối nhưng vẫn ở mức dưới 1 mét.

Mực nước tại các trạm ngày 18/07/2013

        Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

0.58

0.00

0.85

11.00

-1.64

18.00

-0.47

4.30

Nhà Bè

K.Đồng Điền

Ct

Ct

0.80

10.00

-1.87

17.00

-0.51

3.30

Ngày hôm nay đỉnh triều trên sông Sài Gòn vẫn ở mức khá thấp, đỉnh triều cao nhất trong ngày tại trạm Phú An chỉ ở mức 0.85 mét lúc 11 giờ, trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè đỉnh triều cao nhất là 0.80 mét lúc 10 giờ. Buổi chiều tối đỉnh triều xuống thấp dưới mực nước biển từ 1.64 – 1.87 mét.

Giữ ổn định ở mức thấp trong 1 – 2 ngày nữa và đã có dấu hiệu chuyển triều do vậy mực nước đỉnh triều tại các trạm trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh sẽ lên chậm vào những ngày cuối. Tuy nhiên mực nước sông cao nhất trong ngày vẫn phổ biến ở mức dưới 1 mét. Đỉnh triều vào những ngày cuối tuần dự báo lên cao hai lần vào ban đêm và buổi trưa, buổi tối và sáng sớm là khoảng thời gian mực nước sông xuống cực thấp.

Trên sông Sài Gòn tại Phú An từ ngày 19 đến 21/7 đỉnh triều dao động 0.70 – 0.93 mét, mực nước 0.93 mét dự báo xuất hiện lúc 3 giờ ngày 21/7. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè đỉnh triều dao động 0.60 – 0.90 mét và dự báo mực nước 0.90 mét xuất hiện lúc 2 giờ ngày 21/7.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 19/07 đến ngày 21/07/2013

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử năm 2012

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

19/7

0.70

1.00

0.80

12.00

-1.85

19.00

-0.10

5.30

1.62

15/12

1.07

9/7

20/7

0.83

2.00

0.84

13.00

-1.97

20.00

-0.02

6.30

21/7

0.93

3.00

0.90

14.00

-2.05

21.00

-0.04

7.30

 

Nhà Bè

19/7

0.60

0.00

0.74

11.00

-2.06

18.00

-0.14

4.30

1.60

15/12

1.00

9/7

20/7

0.78

1.00

0.80

12.00

-2.24

19.00

-0.04

5.30

21/7

0.90

2.00

0.85

13.00

-2.34

20.00

-0.10

6.30

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm ([Tên nguồn])
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN