Đỉnh triều lên nhanh

Sang tuần mới, mực nước đỉnh triều trên sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu lên lại theo triều, trung bình mỗi ngày tăng khoảng 10 cm.

Mực nước tại các trạm ngày 18/8/2013

        Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

0.90

2.30

0.86

12.00

-1.98

20.30

0.10

8.00

Nhà Bè

K.Đồng Điền

0.80

1.00

0.77

11.30

-2.27

20.00

0.04

7.00

Ngày hôm nay đỉnh triều trên sông Sài Gòn và kênh Đồng Điền vẫn ở mức thấp dưới 1 mét. Tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn đỉnh triều cao nhất trong ngày đạt 0.90 mét lúc 2 giờ 30, lúc 12 giờ là 0.86 mét, vào buổi tối mực nước xuống thấp dưới mực nước biển là 1.98 mét. Tại Nhà Bè trên kênh Đồng Điền mực nước xuống thấp dưới mực nước biển là 2.27 mét lúc 20 giờ, đỉnh triều cao nhất tại trạm này đạt 0.80 mét lúc 1 giờ sáng, lúc 11 giờ là 0.77 mét.

Sang tuần mới mực nước đỉnh triều trên sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch bắt đầu lên nhanh theo triều. Dự báo triều cường đạt đỉnh cao nhất vào sáng sớm và buổi chiều, ban đêm và buổi sáng đỉnh triều xuống cực thấp dưới mực nước biển.

Trên sông Sài Gòn tại Phú An từ ngày 19 đến 22/8 mực nước đỉnh triều cao nhất dự báo đạt 1.26 mét, xấp xỉ mức báo động 1 (1.30 mét) lúc 16 giờ ngày 22/8, những ngày khác đỉnh triều dao động 0.96 – 1.21 mét, trung bình mỗi ngày tăng khoảng 10 xen-ti-mét. Tại trạm này mực nước xuống thấp nhất dưới mực nước biển từ 1.88 – 2.04 mét.

Tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền đỉnh triều cao nhất từ ngày 19 đến 22/8 dao động 0.88 – 1.23 mét, dự báo mực nước 1.23 mét xuất hiện lúc 15 giờ 30 ngày 22/8. Mực nước tại trạm này xuống thấp nhất dưới mực nước biển từ 2.09 – 2.30 mét.

Bảng số liệu dự báo cụ thể

Dự báo mực nước từ ngày 19/8 đến ngày 22/8/2013:

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử năm 2012

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

19/8

1.05

3.30

0.96

13.00

-2.04

21.30

0.00

9.00

1.62

15/12

1.21

11/8

20/8

1.12

4.30

1.12

14.00

-1.94

22.30

-0.22

10.00

21/8

1.18

5.30

1.21

15.00

-1.88

23.30

-0.40

11.00

22/8

1.21

6.30

1.26

16.00

Ct

Ct

-0.57

12.00

 

Nhà Bè

19/8

0.96

2.00

0.88

12.30

-2.30

21.00

-0.09

8.00

1.60

15/12

1.21

11/8

20/8

1.09

3.00

1.08

13.30

-2.24

22.00

-0.29

9.00

21/8

1.14

4.00

1.17

14.30

-2.16

23.00

-0.50

10.00

22/8

1.18

5.00

1.23

15.30

-2.09

23.30

-0.70

11.00

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm ([Tên nguồn])
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung