Đỉnh triều lên chậm dịp nghỉ lễ 2/9

Thứ Năm, ngày 30/08/2012 19:00 PM (GMT+7)

Trong những ngày nghỉ lễ Độc lập, thời tiết cũng như diễn biến triều cường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh khá thuận lợi cho người dân. Triều cường có lên song đỉnh triều vẫn ở mức thấp dưới báo động 1.

Mực nước tại các trạm ngày 30/8/2012

         Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

1.08

4.30

0.97

15.00

-2.01

22.30

-0.27

9.30

Nhà Bè

K.Đồng Điền

1.08

3.30

0.94

14.00

-2.29

21.30

-0.35

9.00

Ngày hôm nay tại các trạm trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh đỉnh triều bắt đầu lên lại. Trên sông Sài Gòn tại Phú An mực nước đỉnh triều cao nhất trong ngày đạt 1.08 mét lúc 4 giờ 30, lúc 15 giờ đạt 0.97 mét. Tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền lúc 3 giờ 30 mực nước đỉnh triều cao nhất đạt 1.08 mét, lúc 14 giờ là 0.94 mét.

Đợt nghỉ lễ Độc lập kéo dài thời tiết cũng như diễn biến triều cường khá thuận lợi cho người dân tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, triều cường lên lại theo chu kỳ kéo theo đỉnh triều lên chậm, tuy nhiên mực nước đỉnh triều vẫn ở mức thấp dưới báo động 1.

Tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ mực nước đỉnh triều cao nhất đạt 1.13 mét lúc 5 giờ ngày 31/8, từ 1 – 2/9 mực nước đỉnh triều cao nhất dao động 1.17 – 1.25 mét và thời gian xuất hiện vào khoảng 6 – 6 giờ 30 và buổi chiều tối. Theo đó ban đêm là khoảng thời gian mực nước đỉnh triều xuống cực thấp.

Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè, diễn biến triều cường tương tự ở Phú An, ngày 31/8 mực nước đỉnh triều cao nhất xuất hiện lúc 4 giờ và đạt 1.11 mét, từ 1 – 2/9 đỉnh triều dao động 1.14 – 1.21 mét, xuất hiện vào buổi chiều tối và sáng sớm.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 31/8 đến ngày 02/9/2012

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

31/8

1.13

5.00

1.08

16.00

-1.91

23.30

-0.48

10.30

1.59

25/12

1.25

05/8

01/9

1.17

6.00

1.17

17.00

Ct

Ct

-0.66

11.30

02/9

1.22

6.30

1.24

18.00

-1.60

0.00

-0.87

12.30

 

Nhà Bè

31/8

1.11

4.00

1.06

15.00

-2.20

22.30

-0.60

10.00

1.56

26/11

1.22

05/8

01/9

1.14

5.00

1.14

16.00

-2.04

23.30

-0.87

11.00

02/9

1.19

5.30

1.21

17.00

Ct

Ct

-1.15

12.00

(Theo TT Dự báo khí tượng thủy văn TƯ)
sự kiện Triều cường TP.HCM