Đỉnh triều khu vực TPHCM vãn ở mức thấp

Triều cường chưa có dấu hiệu biến đổi, những ngày đầu tuần mực nước đỉnh triều tại các trạm trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì mức dưới 1 mét.

Mực nước tại các trạm ngày 13/5/2012

         Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

0.92

11.00

0.34

22.00

-1.83

4.30

-0.11

16.00

Nhà Bè

K.Đồng Điền

0.85

10.00

0.33

21.00

-1.93

3.00

-0.12

15.30

Mặc dù đã bước vào mùa mưa song triều cường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang ở thời kỳ thấp nên mực nước đỉnh triều tại các trạm ngày 13/5 cũng ở mức thấp, buổi sáng sớm là khoảng thời gian mực nước đỉnh triều xuống cực thấp, sau đó biến đổi chậm trong ngày. Trên sông Sài Gòn tại Phú An mực nước đỉnh triều cao nhất trong ngày xuất hiện lúc 11 giờ và đạt 0.92 mét, lúc 22 giờ là 0.34 mét, lúc 4 giờ 30 mực nước đỉnh triều xuống cực thấp ở mức -1.83 mét. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè lúc 10 giờ xuất hiện mực nước đỉnh triều cao nhất trong ngày là 0.85 mét, lúc 21 giờ là 0.33 mét, lúc 3 giờ sáng mực nước xuống cực thấp là -1.93 mét.

Sang tuần mới, triều cường vẫn chưa có dấu hiệu biến đổi do vậy mực nước đỉnh triều tại các trạm trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì ở mức thấp dưới 1 mét.

Tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn và trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền trong tuần mực nước tại các trạm này biến đổi không đáng kể, sáng sớm mực nước xuống cực thấp và sau đó biến đổi chậm trong ngày. Mực nước đỉnh triều cao nhất tai trạm Phú An dao động trong khoảng 0.90 – 09.4 mét xuất hiện vào buổi trưa đến đầu giờ chiều từ 12 – 14 giờ 30. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè mực nước cao nhất trong tuần dao động trong khoảng 0.81 – 0.88 mét và xuất hiện vào buổi trưa từ 11 – 13 giờ 30. Cụ thể số liệu dự báo như sau:

Dự báo mực nước từ ngày 14/5 đến ngày 17/5/2012

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

14/5

0.90

12.00

0.23

23.00

-1.67

5.30

-0.28

17.30

1.59

25/12

1.40

09/04

15/5

0.94

13.00

-

-

-1.50

6.30

-0.52

18.30

16/5

0.92

14.00

0.36

0.00

-1.26

8.00

-0.83

19.30

17/5

0.90

14.30

0.54

1.00

-1.02

9.00

-1.17

20.30

 

Nhà Bè

14/5

0.83

11.00

0.21

22.00

-1.77

4.30

-0.34

16.30

1.56

26/11

1.44

09/04

15/5

0.88

12.00

0.29

23.00

-1.58

5.30

-0.62

17.30

16/5

0.83

13.00

-

-

-1.36

7.00

-0.94

18.30

17/5

0.81

13.30

0.48

0.00

-1.13

8.00

-1.28

20.00

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN