Đỉnh triều khu vực TPHCM lên chậm vào cuối tuần

Thứ Năm, ngày 28/11/2013 19:00 PM (GMT+7)

Triều cường tại thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu lên lại, dự báo mực nước đỉnh triều tại các trạm trên sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch cũng sẽ lên chậm vào cuối tuần, ngày cuối có khả năng vượt báo động 1.

Mực nước tại các trạm ngày 28/11/2013

Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

0.72

12.00

1.17

0.00

-0.46

7.00

-0.34

17.30

Nhà Bè

K.Đồng Điền

0.64

11.30

Ct

Ct

-0.58

6.00

-0.39

17.00

Hôm nay đỉnh triều vẫn ở mức thấp và hiện tượng chuyển triều xuất hiện trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè. Vào lúc 0 giờ mực nước đỉnh triều cao nhất trên sông Sài Gòn tại Phú An là 1.17 mét, lúc 12 giờ là 0.72 mét. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè mực nước cao nhất là 0.64 mét lúc 11 giờ 30. Mực nước tại các trạm này xuống thấp dưới mực nước biển không đáng kể do triều cường sắp bước vào giai đoạn triều lên.

Đến cuối tuần dự báo mực nước đỉnh triều tại các trạm tiếp tục lên chậm, vào ngày cuối có khả năng đỉnh triều vượt báo động 1. Khoảng thời gian này đỉnh triều tại các trạm lên cao nhất hai lần vào buổi trưa chiều và sáng sớm, buổi sáng và buổi tối mực nước tại các trạm hầu hết xuống dưới mực nước biển.

Trên sông Sài Gòn tại Phú An từ ngày 29/11 đến 01/12 mực nước đỉnh triều buổi sáng sớm đạt từ 1.21 – 1.38 mét, thời gian xuất hiện từ 0 giờ 30 đến 1 giờ 30, trong đó mực nước 1.38 mét dự báo xuất hiện lúc 1 giờ 30 ngày 01/12. Vào buổi trưa chiều từ 13 giờ 30 đến 15 giờ 30 đỉnh triều cao nhất tại trạm này dao động từ 0.96 – 1.29 mét.

Tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền, đỉnh triều cao nhất vào sáng sớm từ ngày 29/11 đến 01/12 dao động từ 1.18 – 1.34 mét xuất hiện từ 0 giờ đến 1 giờ, trong đó mực nước 1.34 mét dự báo xuất hiện lúc 1 giờ ngày 01/12, vào buổi trưa chiều từ 13 giờ đến 15 giờ đỉnh triều phổ biến từ 0.90 – 1.25 mét.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 29/11 đến ngày 01/12/2013

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử năm 2013

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

29/11

0.96

13.30

1.21

0.30

-0.78

8.00

-0.10

19.00

1.68

20/10

1.55

06/11

30/11

1.15

14.30

1.28

1.00

-1.04

9.00

0.09

20.30

01/12

1.29

15.30

1.38

1.30

-1.22

9.30

0.23

21.30

Nhà Bè

29/11

0.90

13.00

1.18

0.00

-0.95

7.00

-0.16

18.00

1.65

20/10

1.53

06/11

30/11

1.09

14.00

1.24

0.30

-1.28

8.00

0.02

20.00

01/12

1.25

15.00

1.34

1.00

-1.53

9.00

0.16

21.00

Theo Phúc Lâm (Khampha.vn)

sự kiện Triều cường TP.HCM