Đỉnh triều khu vực TPHCM lên chậm

Chủ Nhật, ngày 12/08/2012 19:00 PM (GMT+7)

Triều cường sắp lên lại theo chu kỳ do vậy tại các trạm trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh đỉnh triều sẽ lên chậm vào những ngày cuối.

Mực nước tại các trạm ngày 12/8/2012

Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

0.57

10.30

0.40

0.30

0.10

5.00

-1.67

18.30

Nhà Bè

K.Đồng Điền

0.50

9.30

0.30

0.00

-0.07

3.00

-1.85

17.30

Ngày hôm nay, mực nước đỉnh triều tại các trạm vẫn ở mức thấp dưới 1 mét, mực nước đỉnh triều cao nhất trong ngày xuất hiện vào khoảng 9 giờ 30 – 10 giờ 30. Trên sông Sài Gòn tại Phú An, mực nước đỉnh triều cao nhất xuất hiện lúc 10 giờ 30 và đạt 0.57 mét, lúc 0 giờ 30 là 0.40 mét. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè lúc 9 giờ 30 xuất hiện mực nước cao nhất trong ngày là 0.50 mét, lúc 0 giờ là 0.30 mét. Mực nước đỉnh triều xuống cực thấp vào buổi chiều tối.

Triều cường bắt đầu lên lại theo chu kỳ, do đó mực nước đỉnh triều tại các trạm trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ lên chậm vào những ngày cuối.

Tuy nhiên đỉnh triều vẫn ở mức thấp, cao nhất trên sông Sài Gòn tại Phú An dự báo đạt 1.10 mét xuất hiện lúc 14 giờ 30 ngày 16/8, cao nhất trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè dự báo xuất hiện lúc 13 giờ 30 và đạt 1.06 mét.

Những ngày khác từ 13 – 15/8 mực nước trên sông Sài Gòn tại Phú An dao động từ 0.74 – 0.97 mét, trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè dao động 0.60 – 0.95 mét.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 13/8 đến ngày 16/8/2012

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

13/8

0.74

11.30

0.62

1.30

0.18

5.30

-1.85

19.30

1.59

25/12

1.29

06/07

14/8

0.86

12.30

0.82

2.30

0.08

6.00

-1.93

20.30

15/8

0.97

13.30

0.96

3.30

-0.12

7.00

-1.90

21.30

16/8

1.10

14.30

1.05

4.00

-0.20

8.00

-1.85

22.30

 

Nhà Bè

13/8

0.60

10.30

0.57

1.00

0.03

4.00

-2.00

18.30

1.56

26/11

1.24

06/07

14/8

0.80

11.30

0.75

2.00

-0.08

5.00

-2.17

19.30

15/8

0.95

12.30

0.90

3.00

-0.22

6.00

-2.15

20.30

16/8

1.06

13.30

1.02

3.30

-0.32

7.00

-2.10

21.30

(Theo TT Dự báo KTTV TƯ)
sự kiện Triều cường TP.HCM