Đầu tuần nước xuống, cuối tuần nước lên

1 – 2 ngày đầu tuần, mực nước sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực TP. Hồ Chí Minh tiếp tục xuống mức rất thấp. Sau đó, triều cường bước vào giai đoạn triều lên và mực nước dâng cao từng ngày.

Mực nước tại các trạm ngày 9/9/2012

Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

0.80

9.00

0.63

22.30

0.09

2.30

-1.50

16.30

Nhà Bè

K.Đồng Điền

0.74

8.00

0.56

22.00

0.00

2.30

-1.58

15.30

Ngày chủ nhật, mực nước đỉnh triều tại các trạm đang xuống mức rất thấp, lúc cao nhất cũng chỉ hơn mực nước biển khoảng 80 cm vào khoảng 9 giờ ngày 9 tháng 9 năm 2012. Buổi tối khoảng 22 – 22 giờ 30 là thời điểm mực nước dâng cao lần thứ hai trong ngày nhưng cũng chỉ cao hơn mực nước biển khoảng nửa mét.

Những ngày đầu tuần tới, mực nước sông tiếp tục xuống thấp và đạt mức thấp nhất trong ngày 10/9 ở cả hai khu vực Phú An và Nhà Bè, trong đó mực nước xuống dưới mực nước biển khoảng 1.5 đến 2.0 mét vào khoảng buổi chiều tối và mực nước cao nhất trong ngày 10/9 chỉ là 0.58 – 0.66 mét so với mực nước biển.

Trên sông Sài Gòn tại Phú An từ ngày 11 – 13/9, mực nước đỉnh triều tăng dần từ 0.70 mét ngày 11 lên mức 1.10 mét ngày 13/9 và sẽ còn tiếp tục tăng trong những ngày tiếp theo, mức 1.10 mét dự báo xuất hiện lúc 2 giờ và 13 giờ ngày 13/9. Tại trạm này mực nước thấp nhất trong ngày khi triều rút xuất hiện lúc 20 giờ 30 ngày 13/9 và ở mức -1.92 mét.

Tại Nhà Bè trên kênh Đồng Điền ngày 11/9 sẽ xuất hiện hiện tượng chuyển triều (muộn hơn một ngày so với tại Phú An trên sông Sài Gòn). Sau đó, từ ngày 12/9, mực nước cao nhất trong ngày tăng dần và dao động trong khoảng 0.74 – 1.00 mét xuất hiện vào buổi trưa. Mực nước cực thấp đạt -2.10 mét lúc 18 giờ 30 ngày 13/9.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 10/9 đến ngày 13/9/2012

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

10/9

0.66

10.00

ct

ct

0.39

3.30

-1.65

17.30

1.59

25/12

1.30

2/9

11/9

0.70

11.00

0.81

0.00

0.25

4.30

-1.78

18.30

12/9

0.84

12.00

0.98

1.00

0.08

5.30

-1.86

19.30

13/9

1.10

13.00

1.10

2.00

-0.20

6.30

-1.92

20.30

Nhà Bè

10/9

0.58

9.00

0.61

23.00

0.30

3.30

-1.75

16.30

1.56

26/11

1.27

2/9

11/9

0.60

10.00

ct

ct

0.15

4.30

-1.82

17.30

12/9

0.74

11.00

0.84

0.00

0.00

5.30

-2.00

18.30

13/9

1.00

12.00

0.98

1.00

-0.33

6.30

-2.10

19.30

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo (Theo TT Dự báo KTTV TƯ)
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung