Cuối tuần, triều cường xấp xỉ báo động 2

Cuối tuần, triều cường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh duy trì mức xấp xỉ báo động 2, sau đó xuống chậm theo chu kỳ.

Mực nước tại các trạm ngày 11/04/2013

        Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

1.35

17.30

1.34

5.00

-0.75

11.30

-1.25

23.30

Nhà Bè

K.Đồng Điền

1.33

16.30

1.31

5.00

-1.01

11.00

-1.50

23.00

Bước vào giai đoạn triều cường lên ngày hôm nay đỉnh triều tại các trạm trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh đạt đỉnh xấp xỉ báo động 2. Trên sông Sài Gòn tại Phú An đỉnh triều cao nhất trong ngày đạt 1.35 mét lúc 17 giờ 30, lúc 5 giờ là 1.34 mét. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè lúc 16 giờ 30 đỉnh triều cao nhất là 1.33 mét, lúc 5 giờ là 1.31 mét.

Cuối tuần, triều cường trên sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực TP. Hồ Chí Minh vẫn còn duy trì mức đỉnh triều xấp xỉ báo đông 2 trong 1, 2 ngày sau đó sẽ xuống chậm. Đỉnh triều cao nhất xuất hiện hai lần vào buổi chiều tối và buổi sáng, đỉnh triều xuống cực thấp vào buổi sáng sớm và ở các trạm đều có dấu hiệu chuyển triều.

Trên sông Sài Gòn tại Phú An từ ngày 12 đến 14/04 đỉnh triều cao nhất trong ngày xuất hiện vào khoảng thời gian buổi chiều tối, mực nước 1.36 mét dự báo xuất hiện vào 18 giờ ngày 12/4 sau đó xuống chậm. Tại Nhà Bè trên kênh Đồng Điền hiện tượng chuyển triều xuất hiện ngày 13/4, mực nước cao nhất khoảng thời gian cuối tuần là 1.35 mét dự báo xuất hiện lúc 17 giờ ngày 12/4, đến 18 giờ ngày 14/4 đỉnh triều xuống còn 1.23 mét.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 12/04 đến ngày 14/04/2013

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử năm 2012

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

12/04

1.36

18.00

1.32

6.00

-0.58

12.00

Ct

Ct

1.62

15/12

1.36

12/04

13/04

1.33

18.30

1.28

7.00

-0.43

13.00

-1.38

0.00

14/04

1.26

19.00

1.20

7.30

-0.25

14.00

-1.47

1.00

 

Nhà Bè

12/04

1.35

17.00

1.29

5.30

-0.85

11.30

-1.62

23.30

1.60

15/12

1.35

12/04

13/04

1.32

17.30

1.24

6.00

-0.63

12.30

Ct

Ct

14/04

1.23

18.00

1.17

6.30

-0.43

13.30

-1.74

0.00

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm ([Tên nguồn])
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN