Cuối tuần, mực nước giảm dần

Thứ Năm, ngày 26/07/2012 19:00 PM (GMT+7)

Mực nước đỉnh triều tại các trạm trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu xuống theo triều. Cuối tuần đỉnh triều cao nhất tại các trạm đều ở mức dưới 1 mét.

Mực nước tại các trạm ngày 26/7/2012

         Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

0.68

21.30

1.04

9.30

-1.34

15.30

-1.12

2.30

Nhà Bè

K.Đồng Điền

0.63

21.00

1.04

8.30

-1.56

14.30

-1.30

1.30

Ngày hôm nay mực nước đỉnh triều bắt đầu xuống chậm, mực nước cao nhất trong ngày tại các trạm Phú An và Nhà Bè xuất hiện vào khoảng thời gian 8h30 – 9h30 và đều ở mức 1.04 mét. Mực nước thấp nhất tại các trạm này xuất hiện vào đầu giờ chiều khoảng 14h30 – 15h30 lần lượt đạt là -1.34 mét tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn và -1.56 mét tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền.

Sau những ngày lên theo chu kỳ triều cường bắt đầu xuống chậm, những ngày cuối tuần mực nước đỉnh triều tại các trạm trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng xuống theo triều, mực nước cao nhất trong ngày khoảng thời gian này đều phổ biến ở mức dưới 1 mét và có hiện tượng chuyển triều xảy ra ở các trạm.

Trên sông Sài Gòn tại Phú An mực nước cao nhất dự báo xuất hiện lúc 10 giờ 30 ngày 27/7 và đạt 0.98 mét, sau đó mực nước xuống dần trong những ngày tiếp theo và mực nước cao nhất dao động 0.86 – 0.90 mét xuất hiện vào buổi trưa.

Tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền cũng giống như trạm Phú An, mực nước đỉnh triều cao nhất xuất hiện lúc 9 giờ 30 ngày 27/7 và đạt 0.95 mét, những ngày khác diễn ra hiện tượng chuyển triều và mực nước cao nhất trên kênh Đồng Điền dao động 0.81 – 0.87 mét vào khoảng thời gian từ 10h30 – 11h30.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 27/7 đến ngày 29/7/2012

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

27/7

0.54

23.00

0.98

10.30

-1.60

16.30

-0.64

3.30

1.59

25/12

1.29

06/07

28/7

Ct

Ct

0.90

11.30

-1.80

17.30

-0.13

4.30

29/7

0.70

0.30

0.86

12.30

-1.96

18.30

0.04

5.30

 

Nhà Bè

27/7

0.50

22.30

0.95

9.30

-1.82

15.30

-0.70

2.30

1.56

26/11

1.24

06/07

28/7

Ct

Ct

0.87

10.30

-2.10

16.30

-0.18

3.30

29/7

0.65

0.00

0.81

11.30

-2.25

17.30

0.00

4.30

(Theo TT Dự báo khí tượng thủy văn TƯ)
sự kiện Triều cường TP.HCM
Báo lỗi nội dung