Cuối tuần, mực nước đỉnh triều ổn định

Thứ Năm, ngày 20/06/2013 19:00 PM (GMT+7)

Những ngày cuối tuần, triều cường tại thành phố Hồ Chí Minh chưa có dấu hiệu biển đổi, do đó mực nước đỉnh triều tại các trạm vẫn giữ ổn định ở mức thấp dưới 1.2 mét.

Mực nước tại các trạm ngày 20/6/2013

        Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

0.67

1.30

1.12

12.30

-1.65

20.30

-0.44

7.00

Nhà Bè

K.Đồng Điền

0.55

0.00

1.08

11.30

-1.85

19.30

-0.56

5.30

Ngày hôm nay đỉnh triều cao nhất tại các trạm trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch hầu như ít biến đổi. Mực nước cao nhất trong ngày tại các trạm Phú An trên sông Sài Gòn và Nhà Bè trên kênh Đồng Điền dao động 1.08 – 1.12 mét xuất hiện vào buổi trưa, sáng sớm đỉnh triều thấp dưới 1 mét và buổi tối là khoảng thời gian đỉnh triều xuống thấp dưới mực nước biển từ 1.65 – 1.85 mét.

Đến cuối tuần triều cường tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa có dấu hiệu lên lại do đó mực nước đỉnh triều cao nhất tại các trạm vẫn giữ ổn định ở mức thấp dưới 1.20 mét và xuất hiện vào buổi trưa, buổi sáng sớm đỉnh triều thấp dưới 1 mét và ban đêm là lúc mực nước xuống cực thấp tại tất cả các trạm.

Trên sông Sài Gòn tại Phú An mực nước đỉnh triều cao nhất từ ngày 21 đến 23/6 dao động 1.15 – 1.17 mét, dự báo mực nước 1.17 mét xuất hiện lúc 14 giờ ngày 23/6. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè đỉnh triều cao nhất dao động 1.12 – 1.14 mét, và mực nước 1.14 mét khả năng xuất hiện lúc 13 giờ ngày 23/6.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 21/6 đến ngày 23/6/2013

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử năm 2012

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

21/6

0.83

2.30

1.15

13.00

-1.75

21.30

-0.20

8.30

1.62

15/12

1.15

12/6

22/6

0.94

3.30

1.15

13.30

-1.95

22.00

-0.05

9.00

23/6

0.98

4.30

1.17

14.00

-2.05

23.00

0.00

10.00

 

Nhà Bè

21/6

0.77

1.30

1.12

12.00

-2.02

20.30

-0.28

7.00

1.60

15/12

1.08

12/6

22/6

0.88

2.30

1.12

12.30

-2.23

21.00

-0.10

8.00

23/6

0.94

3.30

1.14

13.00

-2.34

22.00

-0.05

9.00

Theo Phúc Lâm (Khampha.vn)

sự kiện Triều cường TP.HCM