Chính phủ "chốt" chưa thay đổi cơ quan quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Sự kiện: Thời sự

Chính phủ có nghị quyết yêu cầu Bộ Công an và Bộ GTVT tiếp tục rà soát, thống nhất về phạm vi điều chỉnh của dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ; không quy định về tổ chức bộ máy trong các dự án luật; chưa thay đổi cơ quan quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Ngày 16-3, Văn phòng Chính phủ đã công bố Nghị quyết số 37/2022 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3-2022 do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký ban hành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 3-2022 - Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 3-2022 - Ảnh: Nhật Bắc

Theo Nghị quyết, Chính phủ đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của các Bộ: Công an, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của mình.

Về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, Chính phủ cơ bản thống nhất với nội dung đề xuất của Bộ Công an về việc tiếp thu, chỉnh lý quy định của dự thảo Luật về vị trí, chức năng của Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Giao Bộ Công an chủ trì tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ tại phiên họp, tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện các quy định của dự thảo luật; tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật quy định về các lực lượng: Công an xã bán chuyên trách, Dân phòng, Bảo vệ dân phố để sửa đổi hoặc bãi bỏ, thay thế kịp thời khi ban hành luật này, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; tiếp tục tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học cả trong và ngoài ngành Công an; tăng cường hơn nữa truyền thông đến các đối tượng điều chỉnh để tạo sự đồng thuận.

Chính phủ đồng ý đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung dự án luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký tờ trình đề nghị bổ sung dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo Bộ Chính trị để xin ý kiến chỉ đạo trong quá trình xây dựng và trình dự án luật này, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao.

Về việc xin ý kiến chỉ đạo về việc tách Luật Giao thông đường bộ thành 2 luật là dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ, Chính phủ cơ bản thống nhất các nội dung tiếp thu, chỉnh lý 2 dự án luật do Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan đề xuất trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chính phủ giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý các nội dung về phân cấp, phân quyền; cơ chế đặc thù đầu tư, xây dựng công trình đường bộ trong dự án Luật Đường bộ theo nguyên tắc: những gì vướng mắc, bất cập đã phát sinh trong thực tiễn thì cần phải sửa đổi, bổ sung; trường hợp sửa đổi, bổ sung mà gây mâu thuẫn, chồng chéo với các luật khác thì phải có biện pháp xử lý theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn về việc xác định các khoản thu liên quan đến đường bộ.

Bộ Công an và Bộ GTVT tiếp tục rà soát, thống nhất về phạm vi điều chỉnh của dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ, bảo đảm không chồng chéo, trùng lắp; không quy định về tổ chức bộ máy trong các dự án luật.

Đáng chú ý, Chính phủ quyết nghị: "Chưa thay đổi cơ quan quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; rà soát, đề xuất xử lý các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề mới phát sinh".

Chính phủ đồng ý đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung 2 dự án Luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình đề nghị bổ sung 2 dự án Luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Sau khi rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ GTVT thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT và các cơ quan liên quan báo cáo Bộ Chính trị để xin ý kiến chỉ đạo về việc tách Luật Giao thông đường bộ thành 2 luật (Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ).

Về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam, Chính phủ cơ bản thống nhất với hồ sơ dự thảo Nghị quyết và đồng ý phương án 1 như đề xuất của Bộ Công an về áp dụng chính sách thuế đối với tổ chức, cá nhân hợp tác với trại giam.

Nguồn: [Link nguồn]

Đề xuất giảm độ tuổi được cấp giấy phép lái xe

Theo đại biểu tham dự hội thảo, quy định về cấp giấy phép lái xe hiện nay đã lạc hậu so với thực tiễn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thế Dũng ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN