Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ quyền Chủ tịch nước

Chủ Nhật, ngày 23/09/2018 12:46 PM (GMT+7)

Ngày 23/9/2018, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký Thông báo số 317/TB-UBTVQH14 về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.

  

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ quyền Chủ tịch nước - 1

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh: TTXVN

Nội dung Thông báo như sau:

Căn cứ Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Kết luận của Bộ Chính trị về việc phân công Ủy viên Trung ương Đảng giữ Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng thông báo: Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước; toàn thể cử tri và Nhân dân cả nước biết.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Người đại biểu gần dân

Chủ tịch nước ghi chép từng ý kiến của cử tri, giao TP giải quyết những kiến nghị trong thẩm quyền, những kiến nghị...

Theo (TTXVN)
sự kiện Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần