2,2 tỷ cổ phiếu Vietnam Airlines đối diện nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

2,2 tỷ cổ phiếu HVN của Tổng CTCP Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tiếp tục đối diện nguy cơ hủy niêm yết bắt buộc trên HoSE.

Cụ thể, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có thông báo gửi Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (HVN) để lưu ý về khả năng hủy niêm yết với cổ phiếu doanh nghiệp này.

Trước đó, vào đầu tháng 6/2022, HoSE đã có quyết định giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines do vốn chủ sở hữu hãng hàng không này đã âm 2.160 tỷ đồng. Bên cạnh đó, căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022 và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính kiểm toán 2 năm gần nhất (2020-2021) cũng báo số âm.

Vì vậy, cổ phiếu hãng hàng không này thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của HoSE.

2,2 tỷ cổ phiếu Vietnam Airlines đối diện nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc - 1

Cổ phiếu của Vietnam Airlines đối diện nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc trên HoSE

Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2022, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ Vietnam Airlines tiếp tục báo số âm 5.167,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/6 âm 28.904,2 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm 4.897,4 tỷ đồng.

Theo đơn vị kiểm toán, HVN có sự tồn tại của các yếu tố không chắc chắn có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của Vietnam Airlines.

Phía kiểm toán cho biết khả năng hoạt động liên tục của hãng hàng không này sẽ phụ thuộc vào sự hỗ trợ về tài chính của Chính phủ và việc được gia hạn thanh toán các khoản vay từ các ngân hàng thương mại và các khoản phải trả cho nhà cung cấp, cho thuê.

Theo đó, thông báo của HoSE nhấn mạnh về khả năng hủy niêm yết đối với cổ phiếu HVN nếu báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 của hãng bay này tiếp tục là số âm hoặc vốn chủ sở hữu là số âm.

Hồi đầu năm 2022, cổ phiếu HVN trở thành tâm điểm của dư luận với chủ đề hủy hay không hủy niêm yết trên HoSE sau năm tài chính 2021.

HVN chỉ chính thức thoát án hủy niêm yết bắt buộc trên HoSE sau khi BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 cho thấy mức lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2021 của tổng công ty này là 21.961 tỷ đồng, nhỏ hơn với vốn điều lệ là 22.144 tỷ đồng.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/22-ty-co-phieu-vietnam-airlines-doi-dien-nguy-co-bi-huy-niem-yet-bat...

Bất ngờ thù lao của tỷ phú Trần Đình Long và HĐQT tại Tập đoàn Hòa Phát

Do kết quả kinh doanh giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2021, mức thù lao của tỷ phú Trần Đình Long và các thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát cũng giảm mạnh.

Chia sẻ
Theo Hoàng Nam (Arttimes)
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung