Hãi hùng cúng cô hồn!

Hãi hùng cúng cô hồn! Gần đây xảy ra rất nhiều vụ đánh nhau, gây thương tích vì tranh nhau đồ cúng cô hồn.