Kỳ 6: Xuất khẩu nước tinh khiết AVINAA-3A

Kỳ 6: Xuất khẩu nước tinh khiết AVINAA-3A

Ngày 24/6, Công ty cổ phần AVIA (thuộc Tập đoàn AMACCAO) chính thức xuất khẩu lô hàng đầu tiên nước tinh khiết AVINAA-3A sang các quốc đảo thuộc Tây Thái Bình Dương. Đây là một...