Gồng mình vì tăng giá điện

Gồng mình vì tăng giá điện "Tăng giá điện khiến doanh nghiệp khó khăn hơn nhưng chúng tôi đành phải chịu đựng thôi, vì mọi phương án tiết...