Nguồn: http://danviet.vn/so-qua-tang-vo-cua-5-dai-gia-viet-mon-re-nhat-da-28-ty-dong-5020211310104150.h...

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh