Nguồn: http://danviet.vn/choang-vang-voi-do-giau-co-cua-nhung-rich-kid-viet-sinh-sau-nam-2000-502021307...

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh