Nguồn: http://danviet.vn/lac-mat-truoc-khoi-tai-san-cua-3-hoa-hau-giau-nhat-viet-nam-50202023111022881....

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh